Research Article
BibTex RIS Cite

ALFRED ADLER’İN BİREYSEL PSİKOLOJİ KURAMI VE TEMEL İLKELERİ

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 40 - 47, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1167532

Abstract

Bu makale, Alfred Adler'in geliştirdiği “Bireysel Psikoloji” kuramının temel kavram ve ilkelerini ortaya koyma amacıyla ele alınmıştır. Adler, psikolojideki kariyerine Sigmund Freud ile çalışarak başlamıştır. Ancak, bir zaman sonra, Freud’un biyolojik-deterministik görüşüyle ve davranışların cinsellik ve şiddet üzerine kurulduğu görüşüne katılmayarak insan doğasına sosyal ve psikolojik açıdan bakmak gerektiğini savunmuştur. Ona göre, insanlar cinsel dürtülerden çok sosyal ilişkilerle motive olmaktadır. Bu yüzden, psikanalizi terk ederek "Bireysel Psikoloji" olarak bilinen kendi teorisini ortaya ortaya koymuştur. Adler'e göre insan yaşamını şekillendiren olgular, çocukluk çağı travmaları ve kötü olaylar değil, sosyo-kültürel etkilerdir. Ayrıca, insan davranışını düzenleyen şeylerin, bilinçaltından ziyade şimdiki istek ve beklentilerimiz olduğuna işaret eder. İnsanın aşağılık kompleksinden kurtularak üstünlük sağlama çabası göstermesi, sürdürdüğü yaşam tarzı onun kişiliğini oluşturan faktörler arasındadır. Çalışmada bireysel psikolojinin öncüsü Alfred Adler'in, temel kavram ve ilkelerine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Bir nitel araştırma özelliği gösteren bu çalışmada doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır.

References

 • Adler, A. (1956). The Individual Psychology of Alfred Adler. H. L. Ansbacher & R. R. Ansbacher (Eds.). Harper Torchbooks.
 • Adler, A. (2000). Yaşamın Anlam ve Amacı. (K. Şipal, Çev). Say Yayınları.
 • Adler A. (2011). Social Interest: A Challange to Mankind. Digital Version, H. Stein (Ed.). Alfred Adler Institute of Northwestern Washington Manaster.
 • Akdoğan, R. & Ceyhan, E. (2014). Adleryen Grupla Psikolojik Danışmanın Yetersizlik Duygusu ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 5(42): 280-293.
 • Corey, G. (2005). Theory of counseling and psychotherapy, (7th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 • Corey G. (2008). Psikolojik danışma psikoterapi kuram ve uygulamaları. (T. Ergene, Çev). Mentis Yayıncılık.
 • Dreikurs, R. (1967). Psychodynamics, psychotherapy, and counseling. IL: Alfred Adler Institute of Chicago.
 • Dreikurs, R., & Mosak, H. H. (1967). The tasks of life: II. The fourth life task. Individual Psychologist, 4(2), 51-56.
 • Ellis, A. (1970). Humanism, values, rationality. Journal of Individual Psychology, 26, 11.
 • Eirik, S. (1998) Battered men: Inferiority in males, Journal of Gender Studies, 7(1), 73-84. Doi: 10.1080/09589236.1998.9960702
 • Feist, J., Gregory, j., F. & Roberts, T-A. (2018). Theories of Personality, (9th ed). McGraw-Hill International Editions.
 • Hoffman, E. (1994). The drive for self: Alfred Adler and the founding of Individual Psychology. Reading, MS: Addison-Wesley
 • Littrell, J. M. (1998). Brief counseling in action. Norton
 • Manaster, G. J., & Corsini, R. J. (1982). Individual psychology: Theory and practice. Itasca, IL: Peacock..
 • Mosak, H. H., & Maniacci, M. (1999). A primer of Adlerian psychology: The analytic-behavioral-cognitive psychology of Alfred Adler. PA: Accelerated Development/Taylor and Francis.
 • Oberst, U. E., & Stewart, A. E. (2003). Adlerian psychotherapy: An advanced approach to Individual Psychology. UK: Brunner-Routledge.
 • Yüce, A. (2018). Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji. https://www.academia.edu/37340569/Alfred_Adler_ve_Bireysel_Psikoloji
 • ,Watts, R. E., & Critelli, J. (1997). Roots of contemporary cognitive theories and the Individual Psychology of Alfred Adler: A review. Journal of Cognitive Psychotherapy, 11, 147-156.
 • Watts, R. E. (2009). In book: The ACA encyclopedia of counseling. Edition: 1st Chapter: Individual Psychology, January. https://www.researchgate.net/publication/271841569_Individual_Psychology
 • Watts, R. E. (2015). La Psicología Individual de Adler: La Psicología Positiva original [Adler’s Individual Psychology: The Original Positive Psychology]. Revista de Psicoterapia, 26(102), 81-89.

Alfred Adler's Individual Psychological Theory And Fundamental Principles

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 40 - 47, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1167532

Abstract

This article provides a brief overview of the main ideas in Adler's Individual Psychology. Adler began his career in psychology working with Sigmund Freud. However, while Adler developed Freud's psychoanalytic theory over time, he did not agree with Freud that behavior was founded on sexuality and violence. As a result, he abandoned psychoanalysis and established his own theory, known as "Individual Psychology". According to Adler, the phenomena that shape human life are not childhood traumas and bad events, but socio-cultural effects. He also argues that it is our present wishes and expectations, rather than the unconscious, that regulate human behavior. Not only our previous experiences shape us; As human beings, we constantly reinvent ourselves. Creative self-perception is based on the belief that each individual shapes their own personality. Adlerian Psychology (Individual Psychology) has a lot of similarities with newer therapeutic approaches such as humanistic and cognitive therapies. In this article, the founder of individual psychology, Alfred Adler's views on human nature, basic concepts, counseling relations and principles are discussed

References

 • Adler, A. (1956). The Individual Psychology of Alfred Adler. H. L. Ansbacher & R. R. Ansbacher (Eds.). Harper Torchbooks.
 • Adler, A. (2000). Yaşamın Anlam ve Amacı. (K. Şipal, Çev). Say Yayınları.
 • Adler A. (2011). Social Interest: A Challange to Mankind. Digital Version, H. Stein (Ed.). Alfred Adler Institute of Northwestern Washington Manaster.
 • Akdoğan, R. & Ceyhan, E. (2014). Adleryen Grupla Psikolojik Danışmanın Yetersizlik Duygusu ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 5(42): 280-293.
 • Corey, G. (2005). Theory of counseling and psychotherapy, (7th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 • Corey G. (2008). Psikolojik danışma psikoterapi kuram ve uygulamaları. (T. Ergene, Çev). Mentis Yayıncılık.
 • Dreikurs, R. (1967). Psychodynamics, psychotherapy, and counseling. IL: Alfred Adler Institute of Chicago.
 • Dreikurs, R., & Mosak, H. H. (1967). The tasks of life: II. The fourth life task. Individual Psychologist, 4(2), 51-56.
 • Ellis, A. (1970). Humanism, values, rationality. Journal of Individual Psychology, 26, 11.
 • Eirik, S. (1998) Battered men: Inferiority in males, Journal of Gender Studies, 7(1), 73-84. Doi: 10.1080/09589236.1998.9960702
 • Feist, J., Gregory, j., F. & Roberts, T-A. (2018). Theories of Personality, (9th ed). McGraw-Hill International Editions.
 • Hoffman, E. (1994). The drive for self: Alfred Adler and the founding of Individual Psychology. Reading, MS: Addison-Wesley
 • Littrell, J. M. (1998). Brief counseling in action. Norton
 • Manaster, G. J., & Corsini, R. J. (1982). Individual psychology: Theory and practice. Itasca, IL: Peacock..
 • Mosak, H. H., & Maniacci, M. (1999). A primer of Adlerian psychology: The analytic-behavioral-cognitive psychology of Alfred Adler. PA: Accelerated Development/Taylor and Francis.
 • Oberst, U. E., & Stewart, A. E. (2003). Adlerian psychotherapy: An advanced approach to Individual Psychology. UK: Brunner-Routledge.
 • Yüce, A. (2018). Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji. https://www.academia.edu/37340569/Alfred_Adler_ve_Bireysel_Psikoloji
 • ,Watts, R. E., & Critelli, J. (1997). Roots of contemporary cognitive theories and the Individual Psychology of Alfred Adler: A review. Journal of Cognitive Psychotherapy, 11, 147-156.
 • Watts, R. E. (2009). In book: The ACA encyclopedia of counseling. Edition: 1st Chapter: Individual Psychology, January. https://www.researchgate.net/publication/271841569_Individual_Psychology
 • Watts, R. E. (2015). La Psicología Individual de Adler: La Psicología Positiva original [Adler’s Individual Psychology: The Original Positive Psychology]. Revista de Psicoterapia, 26(102), 81-89.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Relations
Journal Section Articles
Authors

Tuğçenur AYTEKİN 0000-0001-6321-8638

Halil AYTEKİN 0000-0001-9150-472X

Early Pub Date June 23, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date August 26, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA AYTEKİN, T., & AYTEKİN, H. (2023). ALFRED ADLER’İN BİREYSEL PSİKOLOJİ KURAMI VE TEMEL İLKELERİ. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 5(1), 40-47. https://doi.org/10.54089/ecider.1167532