Sanat ve Edebiyat
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kız Kardeşler Film Afişinin Göstergebilim Yöntemiyle İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 69 - 81, 31.12.2020

Öz

Sinema; yönetmen, oyuncu ve izleyicinin oluşturduğu katmanlı bakış açısıyla çoklu bir anlam ifade etmektedir. Bu bakımdan sinema zengin bir atmosferden beslenerek, insanlığın tarihsel, kültürel, ideolojik vb. süreçlerinden de bağımsız olmamaktadır. Bu iç içe geçmiş süreçler filmin katmansal inşasında gerek biçimsel olarak gerekse de içerik bağlamında ele alınacağı gibi filmin vitrini olan afiş tasarımında da görmek mümkündür. Senaristliğini ve yönetmenliğini Emin Alper’in yaptığı Kız Kardeşler filminin afişi bu boyutuyla değerlendirilmeye açık haldedir. Sinema, birçok bilimsel disiplinin ortak kümesi olarak disiplinler ötesi ( göstergebilim, dilbilimi vb. bilimsel disiplinler arası etkileşime açık haldedir) bir söylem yaratmaktadır. Kız kardeşler filmi bu bağlamda gerek kadının iffet olgusu etrafında şekillenen anlatımıyla gerekse de köy-kent anlayışının birey yansımasıyla birçok açıdan toplumsal göstergelerin eleştirel anlatımına dönüşmektedir. Bu açıdan çalışmamızda Ronald Barthes’in “göstergebilimsel analiz modeli”ni esas alarak Kızkardeşler film afişini incelemekteyiz.

Kaynakça

 • Referans1 SARUP M.(2019), “Post-yapısalcılık ve Postmodernizm”, Ankara: Pharmakon Yayınevi,
 • Referans2 EAGLETON T.(2014), “Edebiyat Kuramı”, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Referans3 KOVACS A.B.(2016), “Modernizmi Seyretmek/Avrupa Sanat Sineması 1950-1980”, Ankara: De Ki Basım Yayın LTD.
 • Referans4 ERSÜMER A.O.(2013), “Klasik Anlatı Sineması”, İstanbul: Hayalperest Yayınevi
 • Referans5 BÜYÜKDÜVENCİ S. &ÖZTÜRK S.R.(2014), “Postmodernizm ve Sinema”, Ankara: Dipnot Yayınları
 • Referans6 RICHTER R.(2017), “Sosyolojik Paradigmalar”, İstanbul: Küre Yayınları
 • Referans7 BOYNE R.(2017), “Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım”, İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Referans8 SOMAY B.(2012), “Bir Şeyler Eksik/ Aşk, Cinsellik ve Hayat Hakkında Bilmek İstemediğimiz Şeyler”, İstanbul: Metis Yayınları
 • Referans9 FOUCAULT M.(2006), “Deliliğin Tarihi”, İstanbul: İmge Kitapevi Referans10 KIREL S.(2018), “Kültürel Çalışmalar ve Sinema”, İstanbul: İthaki Yayınları
 • Referans11 CHANDLER C.(2011), “Ben Fellini”, İstanbul: Es Yayınlar
 • Referans12 https://www.filmloverss.com/ , (Erişim tarihi:20.05.2020)

An Analysis of the Sisters Film Poster Using the Method of Semiotics

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 69 - 81, 31.12.2020

Öz

Cinema has a multiple meaning with is layered perspective created by the director, actor and audience. In this respect, cinema is nourished by a rich atmosphere and is not independent from the historical, culture, ideological etc. processes of humanity. These intertwined processes will be discussed in terms of both from and content in the layered construction of the film. The poster of the movie The Sister, written and directed by Emin Alper, is open to evaluation with this dimension. Cinema, as a common set of many scientific disciplines, creates a transdisciplinary discourse(is open to interdisciplinary interaction like semiotics, linguistics, etc.). In this context, The Sister movie turns into a critical expression of social indicators in many respects with the individual reflection of both the expression of women shaped around the phenomenon of chastity and the understanding of village-city. In this respect, in this study, the movie The Sisters movie poster has been analysed on the basis of the “demonstrative analysis model” of Roland Barthes.

Kaynakça

 • Referans1 SARUP M.(2019), “Post-yapısalcılık ve Postmodernizm”, Ankara: Pharmakon Yayınevi,
 • Referans2 EAGLETON T.(2014), “Edebiyat Kuramı”, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Referans3 KOVACS A.B.(2016), “Modernizmi Seyretmek/Avrupa Sanat Sineması 1950-1980”, Ankara: De Ki Basım Yayın LTD.
 • Referans4 ERSÜMER A.O.(2013), “Klasik Anlatı Sineması”, İstanbul: Hayalperest Yayınevi
 • Referans5 BÜYÜKDÜVENCİ S. &ÖZTÜRK S.R.(2014), “Postmodernizm ve Sinema”, Ankara: Dipnot Yayınları
 • Referans6 RICHTER R.(2017), “Sosyolojik Paradigmalar”, İstanbul: Küre Yayınları
 • Referans7 BOYNE R.(2017), “Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım”, İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Referans8 SOMAY B.(2012), “Bir Şeyler Eksik/ Aşk, Cinsellik ve Hayat Hakkında Bilmek İstemediğimiz Şeyler”, İstanbul: Metis Yayınları
 • Referans9 FOUCAULT M.(2006), “Deliliğin Tarihi”, İstanbul: İmge Kitapevi Referans10 KIREL S.(2018), “Kültürel Çalışmalar ve Sinema”, İstanbul: İthaki Yayınları
 • Referans11 CHANDLER C.(2011), “Ben Fellini”, İstanbul: Es Yayınlar
 • Referans12 https://www.filmloverss.com/ , (Erişim tarihi:20.05.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Evin ÖZTUNÇ (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, RADYO TV VE SİNEMA (YL) (TEZLİ)
0000-0003-3590-6235
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 3 Haziran 2020
Kabul Tarihi 24 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öztunç, E. (2020). Kız Kardeşler Film Afişinin Göstergebilim Yöntemiyle İncelenmesi . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 2 (2) , 69-81 . Retrieved from http://ecider.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/59151/747371