ISSN: 2667-4246
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi
       

E-CİDER Haziran 2022 sayısı için makale gönderimleri  20 Ocak - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslarası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikli olarak İletişim sahasının tüm alanlarına özgü çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu anlamda araştırma, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırmalar, derleme makaleler vb. nitelikli çalışmalara yer verilmekte, sözü edilen makaleler, yayın kurulları tarafından incelendikten sonra, alan editörleri tarafından hakemlere gönderilmektedir. E-CİDER’e gönderilen makaleler “kör hakemlik” süreciyle değerlendirilmekte ve çalışmaların uygun bulunması halinde ise yayına sunulmaktadır. E-CİDER, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated), WorldCatEUROPUB, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Journal Factor, idealonline indeksleri tarafından taranmakta, her geçen günde tarandığı indeks sayısını artırmayı hedeflemektedir. Dergide öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilmektedir. E-CİDER’e gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolleri yapılmakta, buna ek olarak yayın ve yazım kurallarına uymayan tüm çalışmalar değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 20 Ocak 2022 Bitiş: 30 Nisan 2022

2021 - Cilt: 3 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

4. Pazarlamada Marka Yönetimi Üzerine Literatür Taraması

Tarandığı İndeksler

23244

E-CİDER Hakkında

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına;

Derginin Sahibi: Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Editör: Doç. Dr. Üyesi Onur TAYDAŞ

Editör Yardımcıları: Arş. Gör. M. Safa KARATAŞ

                        Arş. Gör. Nihal ACAR          

Alan Editörleri : Doç. Dr. Ömer AYDINLIOĞLU

                            Dr. Öğr. Üyesi Hacı Hasan SAF

Yazım ve Dil Editörleri: Arş. Gör. Kazım Yiğit AKIN

                                       Arş. Gör. Yusufcan KARAOĞLU

                            Arş. Gör. Banu POLAT BİRİŞİK 

Sekretarya: Arş. Gör. Leyla ÖZKAPLAN

Mizanpaj ve Tasarım : Arş. Gör. Özcan BATÇI

                           Arş. Gör. Kadir BENDAŞ