ISSN: 2667-4246
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizin Aralık 2022 sayısı için makale kabullerimiz başlamıştır. Çalışmalarınızı 15 Kasım 2022 tarihine kadar DergiPark üzerinden yükleyebilirsiniz.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslarası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikli olarak İletişim sahasının tüm alanlarına özgü çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu anlamda araştırma, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırmalar, derleme makaleler vb. nitelikli çalışmalara yer verilmekte, sözü edilen makaleler, yayın kurulları tarafından incelendikten sonra, alan editörleri tarafından hakemlere gönderilmektedir. E-CİDER’e gönderilen makaleler “kör hakemlik” süreciyle değerlendirilmekte ve çalışmaların uygun bulunması halinde ise yayına sunulmaktadır. E-CİDER, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated), WorldCat, EUROPUB, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Journal Factor, idealonline indeksleri tarafından taranmakta, her geçen günde tarandığı indeks sayısını artırmayı hedeflemektedir. Dergide öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilmektedir. E-CİDER’e gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolleri yapılmakta, buna ek olarak yayın ve yazım kurallarına uymayan tüm çalışmalar değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 26 Temmuz 2022 Bitiş: 15 Kasım 2022

Araştırma Makalesi

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Öğrencilerinin e-Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

İnternet Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: Örnek Olaylarla İçerik Analizi

Kitap İncelemesi

‘Palyatif Toplum: Günümüzde Acı’ Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

PANOPTİKON GÖZETİMDEN DİJİTALLEŞEN GÖZETİME DEĞİŞEN “MAHREMİYET” OLGUSU ÜZERİNE FİLM ANALİZİ: THE CİRCLE ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

BİLİM KURGU FİLMLERİNDE GELECEK ÖNGÖRÜLERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE ETKİSİ : GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ

Araştırma Makalesi

Uluslararası Halkla İlişkiler Aracı Olarak Müze Diplomasisi: turkishmuseum.com Örneğinde Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Fotoğraf Temelli Film Afişlerinde Renk-Duygu İlişkisinin İncelenmesi: Braveheart, Kıngdom Of Heaven Ve Macbeth Afişleri

Araştırma Makalesi

Dijital Medya ve Spor Sponsorluğu: Yandex ve Fenerbahçe İşbirliği Üzerine İnceleme

Kitap İncelemesi

“Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri”

Tarandığı İndeksler

23244

E-CİDER Hakkında

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına;

Derginin Sahibi: Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Editör: Doç. Dr. Üyesi Onur TAYDAŞ

Editör Yardımcıları: Arş. Gör. M. Safa KARATAŞ

                        Arş. Gör. Nihal ACAR          

Alan Editörleri : Doç. Dr. Ömer AYDINLIOĞLU

                            Dr. Öğr. Üyesi Hacı Hasan SAF

Yazım ve Dil Editörleri: Arş. Gör. Kazım Yiğit AKIN

                                       Arş. Gör. Yusufcan KARAOĞLU

                            Arş. Gör. Banu POLAT BİRİŞİK 

Sekretarya: Arş. Gör. Leyla ÖZKAPLAN

Mizanpaj ve Tasarım : Arş. Gör. Özcan BATÇI

                           Arş. Gör. Kadir BENDAŞ