ISSN: 2667-4246
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dergimizin Haziran 2024 (6.Cilt, 1. Sayı) sayısı için makale kabulleri devam etmektedir. Çalışmalarınızı DergiPark üzerinden yükleyebilirsiniz.

2018'de yayın hayatına başlayan Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikli olarak İletişim sahasının tüm alanlarına özgü çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu anlamda araştırma, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırmalar, derleme makaleler vb. nitelikli çalışmalara yer verilmekte, sözü edilen makaleler, yayın kurulları tarafından incelendikten sonra, alan editörleri tarafından hakemlere gönderilmektedir.

  • Hakem atamalarında, hakemler farklı üniversitelerde görev yapan ve çalışma alanına uygun öğretim üyeleri arasından seçilir.
  • Çalışmanın yayın kabulü alabilmesi için en az iki olumlu rapor gerekmektedir. Raporlardan biri olumlu diğer olumsuz olması durumunda üçüncü bir alan hakemine çalışma yönlendirilir.
  • Başta iki adet ret alan çalışma başka hakeme gönderilmeden yazara iade edilir.
  • Hakemin düzeltme vermesi durumunda bu durum yazara editör aracılığıyla iletilir ve yazar bu düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. "Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir" kararı çıkan çalışmalarda yazar söz konusu düzenlemeleri yapmamışsa çalışma editör kurulunca yazarına iade edilir.

E-CİDER’e gönderilen makaleler "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" sonrasında çalışmaların uygun bulunması halinde yayına sunulmaktadır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir.

E-CİDER, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated), WorldCat, EUROPUB, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Journal Factor, idealonline indeksleri tarafından taranmakta, her geçen günde tarandığı indeks sayısını artırmayı hedeflemektedir. Dergide Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilmektedir. E-CİDER’e gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolleri yapılmakta, buna ek olarak yayın ve yazım kurallarına uymayan tüm çalışmalar değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. 

                                                                                                       

Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 30 Mayıs 2026

Tarandığı İndeksler

23244

E-CİDER Hakkında

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına;

Derginin Sahibi: Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ

Sorumlu Yazı İşeri Müdürü: Doç. Dr. Murat TOKSARI

Editör: Doç. Dr. Erkan ARSLAN      

Alan Editörleri : Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILMAZ BİLECEN, Dr. Öğr. Üyesi Nihal ACAR, Dr. Öğr. Üyesi Kadir BENDAŞ, Dr. Öğretim Üyesi Özgür İPEK

İstatistik Editörü : Doç. Dr. Sait BARDAKÇI

 Dil Editörleri:  Doç. Dr. Ömer AYDINLIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi İsmail DEMİRBAĞ  

Sekretarya: Arş. Gör. Leyla ÖZKAPLAN ve Arş. Gör. Mert SUSUR 

Mizanpaj ve Tasarım : Arş. Gör. Özcan BATÇI