About

Dergimizin Aralık 2023 sayısı için makale kabulleri devam etmektedir. Çalışmalarınızı DergiPark üzerinden yükleyebilirsiniz.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslarası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikli olarak İletişim sahasının tüm alanlarına özgü çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu anlamda araştırma, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırmalar, derleme makaleler vb. nitelikli çalışmalara yer verilmekte, sözü edilen makaleler, yayın kurulları tarafından incelendikten sonra, alan editörleri tarafından hakemlere gönderilmektedir.

  • Hakem atamalarında, hakemler farklı üniversitelerde görev yapan ve çalışma alanına uygun öğretim üyeleri arasından seçilir.
  • Çalışmanın yayın kabulü alabilmesi için en az iki olumlu rapor gerekmektedir. Raporlardan biri olumlu diğer olumsuz olması durumunda üçüncü bir alan hakemine çalışma yönlendirilir.
  • Başta iki adet ret alan çalışma başka hakeme gönderilmeden yazara iade edilir.
  • Hakemin düzeltme vermesi durumunda bu durum yazara editör aracılığıyla iletilir ve yazar bu düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. "Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir" kararı çıkan çalışmalarda yazar söz konusu düzenlemeleri yapmamışsa çalışma editör kurulunca yazarına iade edilir.

E-CİDER’e gönderilen makaleler "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" sonrasında çalışmaların uygun bulunması halinde ise yayına sunulmaktadır. E-CİDER, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated), WorldCat, EUROPUB, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Journal Factor, idealonline indeksleri tarafından taranmakta, her geçen günde tarandığı indeks sayısını artırmayı hedeflemektedir. Dergide öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilmektedir. E-CİDER’e gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolleri yapılmakta, buna ek olarak yayın ve yazım kurallarına uymayan tüm çalışmalar değerlendirme aşamasında reddedilmektedir.