Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimizde, makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarında ücret talep edilmemekte olup yazarlara da telif ücreti ödenmemektedir.