Journal Boards

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Murat TOKSARI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Editor

Assoc. Prof.  Erkan ARSLAN

Field Editors

Asst. Prof. Meltem YILMAZ BİLECEN - Public Relations and Publicity

Asst. Prof. Kadir BENDAŞ - Journalism

Asst. Prof. Özgür İpek - Radio, Television and Cinema

Asst. Prof. Nihal Acar - Yeni Medya ve İletişim

Assoc. Prof. Sait Bardakçı - Statistics

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Hakan TEMİZTÜRK (Atatürk Üniversitesi - Türkiye)

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ  (Selçuk Üniversitesi - Türkiye)

Prof. Dr. Naci İSPİR (Atatürk Üniversitesi - Türkiye)

Prof. Dr. Şükrü BALCI (Selçuk Üniversitesi - Türkiye)

Prof. Dr. Mahmut AKPINAR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Murat TOKSARI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Ersin DİKER (Gümüşhane Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Zekiye GENCER (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail DEMİRBAĞ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILMAZ BİLECEN (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Ömer AYDINLIOĞLU (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY Doç. Dr. Sait BARDAKÇI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Mahmut AKPINAR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Murat TOKSARI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Doç. Dr. Yılmaz DAŞLI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Zekiye TAMER GENCER (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) 

İstatistik Editörü

Doç. Dr. Sait BARDAKÇI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Yabancı Dil Editörleri

Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Mizanpaj Editörleri

Arş. Gör. Banu POLAT BİRİŞİK (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Arş. Gör. Özcan BATCI (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Son Okyucu

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Selim KOBAZA (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Sekreterya

Arş. Gör. Leyla Özkaplan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)

Arş. Gör. Mert Susur (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)