Amaç ve Kapsam

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan E-CİDER (Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi), alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından sosyal bilimler içerisinde, iletişim bilimleri çerçevesinde disipliner ve interdisipliner çalışmaları akademik ve bilimsel literatüre kazandırmayı amaç edinmiş hakemli bir dergidir. 

Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki kez (Haziran ve Aralık) aylarında yayınlanan uluslarası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle yayın kurulları tarafından incelenmekte ve değerlendirmektedir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sürecinden sonra çalışmayla ilgili hakem süreçleri başlatılmakta ve çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergimizde, iletişim ve sosyal bilimlerle ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, Türkçe ve/veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalara (makale, çeviri, bildiri, kitap tanıtımı/eleştirisi gibi) yer vermektedir. Çalışmaların bilimsel nrçeklik ile yazılmış olması, bilimsel alanlara katkıda bulunacak nitelikte olması, alanlardaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişmiş bir dile sahip olması ön planda tutulur. Ayrıca araştırmalar; tarama, araştırma, bildiriden geliştirme gibi niteliklerden birine sahip olmalıdır.