Etik İlkeler ve Yayın Politikası

-Etik İlkeler ve Yayın Politikası

E-CİDER, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

E-CİDER’e gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir.

Aşağıdaki özelliklere sahip çalışmalardan Bilimsel Etik Rapor istenmektedir.

Kurum desteği almış çalışmalar

Daha önce sunulmuş bir tebliğden uyarlanmış çalışmalar

Tezden üretilmiş çalışmalar

Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları E-CİDER’e aittir.

Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir.

Dergide yer alan yazılara yapılacak atıf kuralları APA6’ya göre düzenlenmiştir.

Hakem kurulu makalelerin konusuna göre hakem kurulu dışından alanında çalışma yapmış hakemler tayin edebilir.

Editörler yukarıdaki şartlara uygun makaleleri fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden, düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık göstererek Alan Editörleriyle fikir alışverişi yaparak hakemlere iletir.E-CİDER’de çalışmaların değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.

Hakemler, sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidirler. Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir. Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir. Hakemler, değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.


Yazarlardan gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.


E-CİDER, yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmez. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme süresi ortalama üç (3) aydır. Başvuruda bulunan makaleler, ön kontrollerin ardından kör hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen talepler sistem üzerinden yazara iletilir ve belirtilen sürede ilgili düzeltmeleri yapması istenir.